Doelstelling

De algemene doelstelling van Stichting Djenné, zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten luidt:

1. De stichting heeft ten doel het verzorgen van activiteiten en projecten die de bevolking van de stad Djenné (Mali-Afrika) ten goede komen.

2. De stichting heeft eveneens tot doel om haar projecten en activiteiten uit te breiden naar omringende regio’s in samenhang met de stad Djenné.

De stichting Djenné tracht haar algemene doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en ondersteunen van projecten op het gebied van educatie, onderwijs, ambachtsvorming, sport, empowerment, kunst, cultuur en bouwkunst. De projecten dienen duurzaam te zijn.

De stichting gelooft dat onderwijs de sleutel is tot duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Door middel van het volgen van onderwijs gaan de kinderen een betere toekomst tegemoet. Ze kunnen dan ook veel meer voor de gemeenschap betekenen, dan wat ze nu kunnen betekenen.