Campus Djenné

Het project bouw van een schoolcampus omvat:

• bouwen en inrichten van een schoolgebouw met 6 lokalen voor basisonderwijs 
• bouwen en inrichten van 5 ateliers met daarin cursussen en trainingen voor vrouwen
• een beheerderswoning

• aanleg van sportvoorzieningen: sportterrein voor voetbal en andere sport 
• aanleg van water, sanitair en elektriciteitsvoorzieningen
• aanleg van omheining van het terrein, groente- en fruittuinen en fietsenstallingen