ANBI status

Stichting Djenné heeft de ANBI status. De Belastingdienst heeft Stichting Djenné de ANBI-status verleend, met ingang van 29 september 2010. Het registratienummer is 8168 82 526.

Een ANBI-status betekent dat wij voldoen aan de eisen van de Belastingdienst en dat wij geen belasting hoeven te betalen over de giften die wij krijgen via een notariële of periodieke schenking of uit nalatenschappen. Uw gift aan stichting Djenné is dus aftrekbaar. U kunt op twee manieren een aftrekbare gift doen aan de Stichting Djenné:

Als gewone/eenmalige gift: U doet de gift eenmalig of u hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan Stichting Djenné gaat geven.

Als periodieke gift: U hebt laten vastleggen dat u jaarlijks een gift doet aan Stichting Djenné. Als u ons namelijk minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting. Dat wordt “periodieke schenking” genoemd.

Voor een periodieke gift sluit u een schriftelijke overeenkomst met ons af; dat is voldoende. Een notariële akte is niet meer nodig om de schenking zonder drempel en plafond aftrekbaar te laten zijn voor de inkomstenbelasting. Dit is een positieve verandering, want het bespaart de kosten van een notariële akte.

Overweegt u een periodieke gift?
Door op de onderstaande link te klikken komt u bij het schenkingsovereenkomst formulier.

Ga naar het formulier >

Beide formulieren kunt u (online) invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen naar Djenné. Wij vullen onze gegevens in en sturen u daarna het ondertekende formulier (voor de schenker) terug.

Stichting Djenné
Pastoor Dijkmansstraat 33
5611RA Eindhoven

Toelichting aftrekbare giften en Belasting voordeel
Voor een eenmalige gift en een periodieke schenking gelden verschillende  fiscale oordelen Hoeveel belastingvoordeel u geniet is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Heeft u in 2018 een gift aan stichting Djenné gedaan, dan is deze met terugwerkende kracht tot 1-1-2019 alsnog aftrekbaar.

Klik hier voor meer informatie >