Activiteitenverslag

Je hoort dit vaak als je in Mali bent. De laatste jaren als we heel concreet afspraken maken rondom de school, beginnen de Malinezen de tekst te gebruiken Insha’Allah. Het betekent als ‘bij Gods wil’. De door moslims gebruikte term wordt met name uitgesproken bij de toekomstverwachting, bijvoorbeeld een afspraak om elkaar morgen te zien. Het wordt ook gebruikt als men iets wenst wat naar waarschijnlijkheid niet zal plaatsvinden.
Net zoiets als ‘ik hoop het’. Ik merkte dat ik hier steeds meer moeite mee kreeg. Je krijgt het gevoel als ze hun verantwoordelijkheid maar nemen en dit niet in Gods handen leggen. Gelukkig niet, 2016 was een zwaar jaar voor ons, omdat de crisis nog steeds gaande is in Mali, het voor ons moeilijk is om naar Mali te gaan omdat we dit niet altijd durven. Toch zijn Arie en Jeanne in 2016 in november naar Mali afgereisd om zaken concreet door te spreken met de mensen in Mali.

In 2016 is de eerste klas in Djenne is van start gegaan. Kadidja Djennepo is aangesteld als directeur. Stichting AADI draagt verantwoordelijkheid in Djenné voor de school en is in Nederland onze samenwerkingspartner. Er is een leraar aangesteld en een beheerder die het terrein bewaakt. Ook is de school en zijn de ateliers opnieuw gecrepiceerd en staat het er weer als een zonnetje bij. In 2016 hebben we ons ook hard gemaakt dat het terrein van ons is. De lokale overheid wil op het terrein gaan bouwen.

De Belron school, het tweede gedeelte van de school, laat nog even op zich wachten. Hiervoor moeten we minstens 25.000 euro bij elkaar weten te brengen om deze bouw af te ronden.

We hebben in Djenné afgesproken met de lokale overheid en het CAP dat wij het eerste jaar de leerkracht, beheerder en directeur betalen en na het eerste jaar zal de overheid dit overnemen.

In de klas in Djenné zitten op dit moment zo’n 35 kinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar.

In Bandiagara bij de vrouwenvakschool zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd in samenwerking met de VAM in Nederland zoals:
• met Tools to Work een cursus fietsenreparatie en naaimachinereperatie
• een container vervoerd met fietsen en naaimachines naar Bandiagara
• alfabetiseringscursussen
• bus gerepareerd
• wc’s gebouwd op het terrein

In Nederland hebben we dit jaar verschillende activiteiten ondernomen zoals:
Koningsdag- markt, een tweedehands markt, 2x bij onze partner Wereldhuis een markt bijgewoond, tweedehandsspullen ingezameld en verkocht. Er is 6x een bestuursvergadering geweest. We hebben ook 2 lezingen gegeven voor belangstellenden.