Steun ons

Om onze projecten te realiseren hebben we uw steun hard nodig. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen. Denk aan financiële ondersteuning, goederen in natura of hulp in de vorm van kennisoverdracht of vrijwilligerswerk binnen de stichting.

U kunt helpen door een bijdrage te doneren op bankrekeningnummer
IBANNL51ABNA0472624091 t.n.v. Stichting Djenné

Stichting Djenné heeft een ANBI status. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.