Crisis Mali

Sinds 2012 is Mali in een crisis. Hieronder in het kort de problemen die spelen.

Nationaal
De strijd van de Toeareg voor een eigen, transnationale staat Azawad, gevoed door etnische eenheidswens, maar vooral door een gevoel van marginaliteit. De rijkdom aan hulpbronnen speelt een rol in de claim op het gebied.

Uitholling van de Malinese staat door corruptie en criminele netwerken. Ook het intrekken van buitenlandse hulp heeft daaraan bijgedragen.
Onrust in het Malinese leger.

Internationaal
De vermoede en deels bewezen voorraden olie en gas in de bodem van Noord-Mali.

De val van de Libische leider Khadaffi . De Toeareg in zijn leger werden na de val van Khadaffi persona non grata in Lybië en zochten hun heil in de strijd in Mali. Ook kwamen er heel veel wapens vrij die nog steeds circuleren in de regio.
Netwerken van terroristen en criminelen die de afgelopen decennia de Sahel zijn gaan domineren.
De strijd tegen het terrorisme.
De rol van de media en de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ict) in de regio. Niet alleen de massamedia (kranten, televisie, radio), maar vooral het gebruik van social media, blogs, Facebook. De verbetering van communicatie door mobiele telefonie.